A PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya különgyűjteményeinek kutatási szabályzata
(A 47/2001. sz. kormányrendelet alapján, amely a muzeális intézményekben folytatható kutatásról rendelkezik)

Különgyűjtemények:

 • Muzeális gyűjtemény (A nemzeti kulturális örökség miniszter 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelete alapján)
  • Klimo Könyvtár és a Kanonoki Gyűjtemény (60 000-es gépszámok alatt)
  • Országgyűlési Gyűjtemény
  • A hajdani püspöki könyvtár Kézirattára
  • A hajdani püspöki könyvtár Irattára
  • Az egyetemi könyvtár állományához tartozó, a NKÖM rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentumnak nyilvánított könyvek és folyóiratok (1851 előtti)
  • Az Egyetemtörténeti Gyűjtemény dokumentumai
  • Mátyás Flórián Könyvtára

 • Nem muzeális gyűjtemény
  • Segédkönyvtár
  • A pécsi egyetem Kisebbségi Intézetének Könyvtára és sajtókivágat-gyűjteménye
  • Kerényi Károly Könyvtárának kiemelt dokumentumai
  • Az Egyetemi Könyvtár Tömörraktárának 1900 előtti kötetei

  A különgyűjteményeket az egyetem polgárai és a könyvtárba beiratkozott külső kutatók – érvényes olvasójegy és/vagy a kutatási engedély – 47/2001. sz. kormányrendelet 4. §-a alapján használhatják a kutatószobában, könyvtárosi felügyelet mellett.


  A muzeális gyűjtemények használatára vonatkozó szabályok:

  • A kutató első kutatási napján köteles a kutatói személylapon feltüntetni adatait, valamint kutatási témáját és céljait megadni (Ezt minden naptári évben, valamint minden további témaváltozásnál köteles ismételten megtenni.)
  • A kutató naponta aláírja a használók nyilvántartására bevezetett kutatónaplóban, hogy mely dokumentumokat használta.
  • Jegyzetelés ősnyomtatványok kutatása esetén kizárólag ceruzával végezhető.
  • Amennyiben a kért dokumentumról a könyvtár birtokában van megfelelő minőségű másolat, az eredeti dokumentum helyett állományvédelmi okokból a másolat bocsátható a kutató rendelkezésére.
  • Amennyiben a kért dokumentum sérült, rongálódott, a könyvtár nem köteles azt a kutató rendelkezésére bocsátani.
  • Amennyiben a kutató a számára kiadott dokumentumok kutatását az első alkalommal nem fejezi be, kérésére az ügyeletes az anyagot félreteszi. Ha a megkezdett kutatást az olvasó a kikérés idejétől számított második hétfőig nem folytatja, a dokumentumot állományvédelmi okokból a kutatótermi könyvtáros visszateszi a helyére.
  • A kutatóterem anyagának felhasználásával készült munkák bibliográfiai adatait a kutatónak egy hónapon belül közölni kell a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárával.

  A nem muzeális gyűjtemények használatára vonatkozó szabályok:

  A Segédkönyvtár, a pécsi egyetem Kisebbségi Intézetének Könyvtára és sajtókivágat-gyűjteménye, a Kerényi Károly Könyvtárának kiemelt dokumentumai, valamint az Egyetemi Könyvtár Tömörraktárának 1900 előtti kötetei szintén a kutatószobában használhatók, annak nyitvatartási ideje alatt.

  Az olvasó köteles a használt dokumentum(ok) fizikai állapotát megőrizni, valamint körültekintő, gondos használatot biztosítani. Azokra rákönyökölni és bármiféle saját megjegyzést rávezetni tilos! A dokumentumot megrongáló olvasó a könyvtári kutatásból kizárható!


  Másolatkészítés:

  • 1900 előtti dokumentumok
   • 1900 előtti dokumentumból, állományvédelmi okokból fénymásolatot nem készítünk! Ezekről digitális másolat igényelhető. A másolat a mennyiségtől függően 2 munkanapon belül készül el.
   • Az 1851 és 1900 között készült dokumentumokról lehetőség van saját digitális fényképezőgéppel való másolat készítésére a kutatótermi könyvtáros felügyeletével.
   • Minden 1900 előtti dokumentumról való másolatkészítéshez kitöltendő egy másolatkészítési űrlap, amelyet a Főigazgató/a Történeti Gyűjtemények Osztály vejezője engedélyez, kikérve a kutatóterem könyvtárosainak szakvéleményét.

  • 1900 utáni dokumentumok
   • A Segédkönyvtári dokumentumok, valamint a nem muzeális gyűjtemények anyagának másolására is az 1900-as cezúra érvényes.
   • Másolható az Országgyűlési Gyűjtemény, valamint a Rendeletek Tára 1900 utáni anyaga.
   • A szabályzat alapján másolható dokumentumot az állapotára való tekintettel a könyvtáros visszatarthatja.


  Pécs, 2011. január 1.

  /Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes/
  főigazgató