Tanulmányok és cikkek

Tanulmánykötetek

A Klimo - könyvtár a tudományos kutatások szolgálatában : A 2001. szeptember 28-án megrendezett konferencia előadásai / [szerk. Csóka-Jaksa Helga]. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2001.

 • Bevezető - 5. p.

 • Somos Róbert: Origeniana - 7-14. p.

 • Kajtár István: Az újkori német jogi kultúra szakirodalma a Pécsi Püspöki Könyvtárban (Kitekintéssel a XIX. század közepéig) - 15-27. p.

 • Béli Gábor: Magyar jogtudományi munkák a Klimo Könyvtárban - 29-52. p.

 • Móró Mária Anna – Priszter Szaniszló – Szabó László Gy.: „Plantae Asiaticae rariores”, a Pécsi Egyetem Klimo-gyűjteményének ékessége a mai magyar botanika tükrében – néhány megjegyzés N. Wallich három kötetes művéhez (1830-1832) - 53-90. p.

 • Jankovits László: Könyvtári utazás (Faludi Ferenc és a Klimo Könyvtár) - 91-99. p.

 • Móró Mária Anna: A pécsi püspöki könyvtár katalógusai - 101-113. p.


Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban : Konferencia a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában 2006. szeptember 26. : „... használd ezta könyvtárat ... a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára.” / [szerk. Pohánka Éva]. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007.
 • A kötet szerzői - 7. p.

 • Előszó - 9. p.

 • Raýman János: Klimo György híres éremgyűjteménye - 11-30. p.

 • F. Dárdai Ágnes: Régi tankönyvek a hajdani Pécsi Püspöki Könyvtárban - 31-47. p.

 • Hartvig Gabriella: Angolszász munkák a Klimo-gyűjteményben - 49-61. p.

 • Danku György: A pécsi Danckerts-atlasz készítési idejének meghatározása - 63-72. p.

 • Pohánka Éva: Adalékok Klimo Ferenc vitatéziseinek kiadástörténetéhez - 73-85. p.

 • Tengely Adrienn: A pécsi papság nézetei a nőkérdésről a századelőn - 87-95. p.

 • Vass Éva Tünde – Jankovits László: Nemzeti Plutarkus - 97-106. p.

 • Csóka-Jaksa Helga: Patkovics József tevékenysége és könyvtára a Klimo-gyűjteményben - 107-118. p.

 • Kirics Márta: A Klimo-gyűjtemény két muzeális kötetének restaurálása - 119-127. p.

 • Békési-Marton Csaba: Történeti népének-dallamok a Klimo Könyvtárban - 129-147. p.

Tanulmányok


Cikkek