Könyvkiállítások a Pécsi Tudományegyetem
Orvostudományi Kar 90 éves évfordulójára

(Forrás: Pohánka Éva: Könyvkiállítások a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar 90 éves évfordulójára
= Orvoskari Hírmondó, 2008. április-május, 10. o.) – Interneten: http://www.aok.pte.hu/hirmondo

2008. április 12-én a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának 90. évfordulójára rendezett Ünnepi Kari Tanácsülésre a Pekár Mihály Orvosi- és Élettudományi Szakkönyvtár (Gracza Tünde), a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára (Jusztinger Antalné és Pohánka Éva) és az Orvostörténeti Múzeum (dr. Benke József) „Orvosképzésünk a könyvek tükrében ” címmel történeti kiállítást készített el. A történeti prezentáció tematikáját tekintve három részre tagolható, amely mintegy hidat képez az orvosképzés pécsi múltja és annak előzményei felett. A kiállítást dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora nyitotta meg.

Az első részben Az orvosképzés és tankönyvei az egyetemi tanrendek tükrében című oktatástörténeti könyvprezentáció a kar történetében jelentős első időszak – a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen folyó orvosképzés három helyszínének: Pozsony, Budapest és Pécs – tanrendjeit vette sorba, és segítségükkel bemutatta a kiemelt tanévek oktatóit, valamint az általuk kijelölt „kötelező szakirodalmakat”. E három helyszín egyre bővülő oktatási szisztémája rajzolódott ki a tanrendekben található tanmenetek, szigorlati rendek, valamint a kiegészítő tantárgyak sorából. A könyvkiállítást színesítendő, egy paravánon korabeli és mai fényképekkel és várostérképekkel megelevenedtek az orvostudományi karon 1912 és 1950 között folytatott oktatás helyszínei Pozsonyban, Budapesten és végül Pécsett.

A második tematikai rész az Orvostudományi Kar ünnepi és jubileumi kiadványaival igyekezett a helyi orvosképzés történeti és tudományos múltjáról összefoglaló képet adni. A kar történetével és a falai közt folyó kutatásokkal kapcsolatosan számos önálló munka, tanulmánykötet, évfordulós és ünnepi kiadvány, továbbá periodika látott már napvilágot. Ezekkel vált kerek egésszé a 90 éves, tartalmas oktatási múltra való könyvészeti visszatekintés.

A harmadik egységben a kar egyik korábbi hallgatójának, dr. Legányi Jenő mohácsi főorvosnak a könyvajándéka került kiállításra. A 18-19. századi, magyar, francia és latin nyelvű köteteket még orvostanhallgatóként gyűjtötte össze a Jogi Kar 48-as téri bejárata előtt, az 1952-es könyv elleni nagy inkvizíció időszakában, most pedig felajánlotta az évfordulóját ünneplő kar számára.

Pohánka Éva osztályvezető, PhD-hallgató
PTE Könyvtár – Klimo Könyvtár
Történeti Gyűjtemények Osztálya

Fotó: Tóth Pál dr. (PTE ÁOK Humán Anatómiai Intézet)