Esterházy Pál László (1730-1799)
Esterházy Pál László
(1730-1799)
Galánthai gróf, pálos rendi generális, megyéspüpök. 1730. május 23-án született Alsópatyon Esterházy Ádám és Berényi Erzsébet fiaként. 1746-ban lépett be a pálos rendbe, 1749-től Rómában tanult a Collegium Germanicum-Hungaricum falai között, itt tette le doktorátusát. 1753-ban szentelték pappá. A rendben újoncmesterként és teológiai tanárként működött közre. 1761-ben és 1764-ben tartományfőnökké választották, majd 1769-ben a rend generálisa lett. 1776-tól, a rend feloszlatása után Vácott címzetes püspök, nagyprépost és püspök-helyettes, valamint ő lett Sebastopol felszentelt püspöke. 1780. június 23-tól haláláig pécsi megyéspüspök. 1781-ben kapta meg a palliumot. Pécsi tevékenységeként bővítette a püspöki palotát, Püspökszentlászlón nyári lakot építtetett. 1785-ben II. József tankerületi reformja után befogadta a Győrből Pécsre áttelepített jogakadémiát. 1799. november 7-én hal meg Mohácson.

Irodalom

  • BRÜSZTLE, Joseph: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis, distincte a tempore amotae cum exitu seculi 17-mi tyrannidis Turcicae, restitutaequein his partibus tranquillitatis, adjectis quibusdam aetatem hanc antecedentibus, commentariis historicis illustrata, Tomus I. [Pécs] Quinque-Ecclesiis, Ramazetter. 504. p.
  • DANIELIK János-FERENCZY Jakab: Magyar írók - életrajz-gyűjtemény 2. kötet, Kiadja a Szent-István-Társulat, Pest, Emich, 1856. 72. p.
  • GAMS, Pius Bonifac OSB: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a Beato Petro apostolo regensburg, 1873. 377.
  • HAAS Mihály (szerk.): Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben Pécs, 1845. 289.
  • KATONA, Stephanus: Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae ex fide domesticorum et exterorum scriptorum. XLI. Ab anno Christi 1792 ad annum usque 1801. Budae 1802, typis Regiae Universitatis.
  • Magyar Kurir 1799. II. 654. p.
  • MENDLIK Ágoston: IX. Pius római pápa és a magyar püspöki kar, vagyis főpapok és egyháznagyok életrajzgyűjteménye Pécs, 1864. 64.
  • Schematismus venerabilis cleri almae diocesis Quinque-Ecclesiensis. Quinque-Ecclesiensi, 1810-1948. 1857. 34.
  • SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet, Kiadja Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest, 1893. 1460-1462. h.
  • VERESS Endre (szerk.): A római Collegium Germanicum et Hungaricum magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai Bp. 1917. II. 175.