A pécsi Erzsébet Tudományegyetem könyvtárának irattára
A pozsonyi egyetem működését a minisztertanács 1920. február 20-i döntése értelmében az 1919/1920-as tanévtől Budapesten kezdte meg és 1923. július 31-ig itt folytatta oktató és tudományos tevékenységét. A trianoni békeszerződés által a határon túlra került egyetemek sorsáról az 1921. évi XXV. törvénycikk rendelkezett, amelynek révén a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem ideiglenes elhelyezéssel Pécsre került. A város 1921 és 1923 között megkezdte az előkészületeket az egyetem befogadására.

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárára vonatkozóan 1921-tól folyamatosan 1990-ig jelentős mennyiségű iratanyag gyűlt össze. Elhelyezése a kézirattár melletti raktárrészen történt meg.

Az 1921-es és 1923-as tanévek közötti iratanyag Budapesten keletkezett, és ez bővült a pécsi működés dokumentált anyagával. Az ebben található hivatalos levelezések, megrendelések, kinevezési és elbocsátási iratok, valamint munkaügyi dokumentumok, minisztériumi rendeletek, könyvtári szabályzatok fényében az egyetemi könyvtár történetének újabb, eddig nem ismert részletei kerülhetnek felszínre, kiváló lehetőséget biztosítanak nemcsak a 20. századi könyvtártörténeti kutatások számára, hanem fontos adalékokat szolgáltatnak a társadalom-, a gazdaságtörténet, valamint a kultúrpolitika változásainak vizsgálataihoz is.

Az irategyüttes rendezett, az egyes tanévek szerint folyószámmal iktatószámozva. Segédletként hozzátartoznak az 1924-es évtől folyamatosan vezetett iktatókönyvek, amelyek név- és tárgyszójegyzéke elősegíti az iktatott anyag átláthatóságát. Az 1950-es évek politikai viszonyai az iratanyag rendezettségére is rányomták a bélyegüket, ezen időintervallum iktatókönyvei nagy hiányosságokat mutatnak.

Az irattári anyag jelenleg az Egyetemi Levéltár állományába tartozik, és könyvtártörténeti kutatási célzattal az Egyetemi Könyvtárban mint letét található meg. Feldolgozása folyamatban van, reményeink szerint hamarosan egy adatbázis fogja segíteni a leendő kutatók munkáját.