A Pécsi Püspöki Könyvtár Irattára
A Pécsi Püspöki Könyvtár 19. századi irattárából mára csak véletlenszerűen, néhány irat maradt meg, melyeket a rendszerezett munkásságáról híres hajdani püspöki könyvtárőr, Dr. Szőnyi Ottó 1906 és 1922 közötti működésének dokumentumai egészítenek ki. A gyűjtemény tehát 1829-től 1922-ig tartalmaz forrásanyagot a Püspöki Könyvtár működésének történetéről. Az irategyüttes sajnálatos módon hiányos, de rendezett. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárának Kézirattárban található. Az irategyüttes csak a Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltárban található forrásokkal kiegészítve mutathat egységes képet a hajdani Püspöki Könyvtár működéséről és a személyzetéről.

A gyűjtemény összetétele

Az iratanyagok nagy része a könyvtár működéséhez szükséges jegyzékeket, statisztikai kimutatásokat és az intézmény levelezését foglalja magába:

 • a könyvtári irattár darabjait, leveleket;
 • a könyvtárnak ajándékozott írásokat;
 • a hajdani Püspöki Könyvtár bekötött kéziratos katalógusait, 1760-1914-ig;
 • a Pécsi Püspöki Joglyceum iratainak véletlenszerűen idekerült töredékét;
 • a Pécsi Jogakadémiai Olvasókör iratait;
 • a Püspöki Levéltár és a Püspöki Papnevelde iratait;
 • a Püspöki Könyvtár hivatali iratait és számadásainak töredékeit (A rendszeres számadások benyújtása 1829-től kötelező volt. Az itt található Irattárban azonban csak az 1840-és és 1850-es évekbeli, valamint az 1906-1922. közötti kimutatások maradtak fenn. A teljes anyag a Pécsi Püspöki Levéltár iktatott iratanyagaiban található.);
 • a székesegyházi könyvtárból egyházmegyebeli papok dolgozatait és irathagyatékát;
 • az ásványgyűjtemény jegyzékeit;
 • az éremtár katalógusait;
 • a püspöki gyűjteményt gyarapító különféle adományok jegyzékeit;
 • működési szabályzatok, a könyvtár használatára vonatkozó rendelkezéseket;
 • folyóiratjegyzékeket, megrendelő nyomtatványokat.