Zsitvay Tamás gyűjteménye
Életrajz

Dr. Zsitvay Tamás a Pima Community College, Tucson Arizona egyetemének professzora. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – 2003 szeptemberében az egyetemközi, karközi és a testvértanszékek közötti tudományos kapcsolatok kiépítésében, az együttműködés továbbfejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepéért, az egyetem és a kari könyvtárak önzetlen és áldozatkész támogatásáért a „Pro Facultate Iuridica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományozta.

A Zsitvay-gyűjtemény

Dr. Zsitvay Tamás 1991 és 1997 között (252 kötet és 72 folyóirat) több száz könyvet ajándékozott a Pécsi Egyetemnek. Ezen tevékenységével előmozdította Pécs és Tucson testvérvárosi kapcsolatának létrejöttét, és egyúttal előlendítette a két város egyetemei között kibontakozó együttműködést. Zsitvay Tamás könyvtárát és családi ereklyéit is felajánlotta a Pécsi Egyetemnek.

A gyűjtemény kötetei mind a mai napig érkeznek a Központi Könyvtárba. A tulajdonos kérése szerint a könyveket különgyűjteményként kellett elhelyezni, és raktározni, így elősegítve rendeltetésszerű használatát. A professzor külön kérésére a kötetek kölcsönözhetővé tétele megvalósult, így hozzáférhetővé vált az egyetemi könyvtár beiratkozott olvasói számára.

A gyűjtemény összetétele

Zsitvay Tamás ex librise
A folyóiratok elhelyezése – helyszűke miatt – a használhatóság szempontját szem előtt tartva elősegítendő az egyes kari könyvtárakban kerültek. Tudományági témák szerint ezek a Pollack Mihály Műszaki Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsésztudományi és Természettudományi Kari Könyvtárába, valamint a Központi Könyvtárba lettek helyben használatra elraktározva.

A könyvállomány a katalógus jelenlegi leírásai alapján 688 kötetet tartalmaz , amelyek a Központi Könyvtárban nyerték el végleges helyüket. A köteteket szintén helyhiány miatt a könyvtár raktári rendszerébe, méret szerint sorolták be. Különállását a katalógus-rendszerbe való státuszmegjelöléssel jeleztük. A korábbi kiadású kötetekbe a professzor maga pecsételte bele tulajdonbélyegzőjét: „Ex libris Tamás Zsitvay MCMLVI”

A könyvanyag híven mutatja Zsitvay professzor érdeklődési körének széles spektrumát Témák szerint az alábbi csoportok különíthetők el:

 • világtörténelem (USA, Európa – Írország, Csehszlovákia, Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Anglia, Törökország – Közel- és Távol-Kelet)
 • a kommunista államok története, a szocialista rendszerek
 • I. és a II. világháború története
 • a hidegháború története
 • diplomáciatörténet
 • nemzetközi kapcsolatok
 • globalizáció
 • geopolitika
 • politikai rendszerek
 • politikaelmélet–államelméletek
 • politikai gazdaságtan
 • külpolitika–külgazdaság
 • összehasonlító politikatudomány
 • terrorizmus
 • a zsidóság helyzete, zsidó-arab kapcsolatok
 • nacionalizmus, és nemzeti kisebbségek
 • indiánok, cigányság, vadnyugat
 • filozófiatörténet
 • jogtörténet
 • emberi jogok
 • társadalomtörténet
 • szociológia
 • közigazgatási rendszerek
 • szervezéselmélet
 • oktatási rendszerek
 • művelődéstörténet
 • életrajzok (Mussolini, Darwin, Franklin Delano Roosevelt, Lincoln, Truman, MacArthur)
 • nyelvkönyvek (spanyol, francia, arab szótár)
 • szépirodalom (Hemingway levelezése, szerb irodalomtörténet)
 • magyar írók-költők munkái (Faludy György, Déry Tibor)

A gyűjtemény döntő többségében angol nyelvű, főként a szépirodalmi anyagban található egy-két magyar nyelvű kiadvány, emellett francia és spanyol nyelvkönyvek és egy arab szótár képviseli az „egyéb” nyelvű köteteket.